+48 720 200 500

Partnerzy

netcar4u.pl

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie ofert na poniższe zapytania:

Zapytanie ofertowe: Analiza powdrożeniowa
Zapraszamy do składania ofert
Zapytanie ofertowe: Serwer i oprogramowanie
Zapraszamy do składania ofert
Zapytanie ofertowe: III etap - B2B
Zapraszamy do składania ofert
Załącznik do zapytania: III etap - B2B
Zapraszamy do składania ofert
Zapytanie ofertowe: III etap - tablety
Zapraszamy do składania ofert
Zapytanie ofertowe: komputery-4 szt.
Zapraszamy do składania ofert
Zapytanie ofertowe: komputery-8 szt.
Zapraszamy do składania ofert
Zapytanie ofertowe: system B2B
Zapraszamy do składania ofert